23.01.03:

Nytt skudd på stammen!

Julie og Sigurd har "podet" et nytt skudd på ysgålingan sitt stamtre. Resultatet ble en liten gutt som kom til verden på RIT (St. Olavs hospital) 23. januar. "Poden" skal etter hvert lyde navnet Thoryus!


Og her er en stolt farmor!