03.09.2005
Det blir fest!!!

Det er nå klart at det blir familietreff på Jægtvolden den 12. august. En rask gjennomgang av påmeldingene viser at det så langt er over 30 påmeldte. Dermed blir det fest, men det legges ikke skjul på at det er forventes at enda flere melder seg på i tida fram mot den 12. Det er usikkert om alle som er aktuelle kandidater til å delta på festen har fått beskjed og det oppfordres derfor til aktiv verving i tida framover.

Det er nå lagt ut litt mer informasjon på påmeldingssida (se til venstre) og det derfor være lurt å ta en titt der. Jeg vil også oppfordre alle ysgålinger til å ta en titt på familietreet (til venstre) som til nå har vært litt vissent, men som jeg har gjort et forsøk på å gi liv. Det er sjølsagt litt glissent ennå, men med litt hjelp kan det kanskje bli bra. Det er et dokument i pdf-format som kan skrives ut for nærmere gransking.

dh